Sniedzam gada pārskatu revīzijas un citus ar revīziju saistītus pakalpojumus,
tāpat arī sadarbībā ar saviem partneriem piedāvājam grāmatvedības pakalpojumus.

Zvērinātu revidentu komercsabiedrība, LZRA licence Nr. 159.

SIA “Briede un Vīndedze”
Adrese: Hospitāļu iela 33-38, Rīga
Nod.maks.kods. un vien.reģ. Nr.LV40103358453
Nor.konts LV 03HABA0551029706504
A/S Swedbank 

Zvērināta revidente un valdes locekle Veronika Briede, sertifikāta Nr.95
Mob.tel. 29540416, e-pasts veronika.briede@bvmrevidenti.lv
Zvērināta revidente un valdes locekle Niāra Vīndedze, sertifikāta Nr.114
Mob.tel. 29251207, e-pasts niara.vindedze@bvmrevidenti.lv

atklātības ziņojums par 2017. gadu